gtag.js
top of page

Mitä sijoittaminen on?

21.12.2020 8:00

Sijoittaminen tarkoittaa rahan laittamista kasvamaan erinäisiin arvopapereihin, fyysisiin asioihin kuten kultaan sekä muihin tuotteisiin. Sijoittaa voi monella tavalla, myös hyvinvointiin. Tässä artikkelissa kuitenkin keskitytään pelkästään rahan sijoittamiseen ja sen erinäisiin puoliin.  

Sijoittamalla laitetaan raha töihin. Yleensä tavoitteena on saada voittoa ja joissain tapauksissa pitää rahan arvo samana. Voittoa voi saada esimerkiksi arvonnousuna tai esimerkiksi osakkeissa osinkojen avulla. Myöskin korkoa korolle -ilmiö tuottaa voittoa tietyissä sijoitusmuodoissa.  

Yleisimmät sijoituskohteet 

 

Yleisimpiä sijoituskohteita ovat osakkeet, rahastot ja joukkolainat. Tämän lisäksi esimerkiksi taide, asunnot, valuutat, metsä sekä jalometallit. Tässä käsitellään tarkemmin eri sijoitusmuotojen ominaisuuksia ja toimintamalleja. Raha Ratikka lehteen on tulossa erillinen artikkeli siitä, kuinka sijoittaa erinäisiin kohteisiin.  

 

Osakkeet, sijoittaja saa oikean osuuden yrityksestä. Arvonvaihtelu on kuitenkin nopeaa ja toisinaan arvaamatonta. Osakkeilla on myöskin historiallisesti korkein tuotto. 

Rahastot, sijoitusrahasto on arvopapereista koostuva rahasto. Sijoitusrahastot sijoittavat rahaansa esimerkiksi useampiin osakkeisiin, arvopapereihin ja kiinteistöihin. Rahasto voi olla aktiivisesti hoidettu, jolloin kulut yleensä nousevat jopa yli 2 %. Toiset rahastot taas ovat passiivisia, jolloin voidaan selvitä kuluitta toimialustasta riippuen. Rahastoja on kaikenlaisia ja kaikkiin tarkoituksiin, esimerkiksi lääketeollisuuteen, teknologiaan, vihreään energiaan sekä indeksiin sijoittavia. 

Joukkolainat, sijoittaja voi lainata rahaa esimerkiksi valtioille, kunnille sekä yrityksille. Lainaaja maksaa sijoittajalle korkoa sekä lopuksi koko lainatun summan takaisin. Tuotto on myöskin yleensä maltillisempaa, mutta tasaisempaa. Monissa tapauksissa aloitussumma voi yltää jopa satoihin tuhansiin, joten ei jokaiselle tarkoitettu sijoituskeino.  

Taide, taiteeseen sijoittaminen on yleensä pitkäaikaista eikä taide oli kovinkaan likvidi sijoitusmuoto. Taiteen arvonnousu kuuluisia poikkeuksia lukuun ottamatta on maltillista. 

Asunnot, asuntosijoittamisessa täytyy pitää mielessä sen suuri yksikköhinta, esimerkiksi verrattuna osakkeeseen. Asuntosijoittamiseen voi kuitenkin päästä mukaan myös rahastojen kautta. Heikompi likviditeetti, joten asunnon myymisessä voi kestää. Kiinteistösijoituksessa on kuitenkin vakaat ja ennustettavat tuotot sekä sisäinen inflaatiosuoja.  

Valuutat, valuuttakauppa eli Forex-treidaus on valuutan vaihtamista toiseksi voiton tavoittelun perässä. Valuuttakauppaa tehdään valuuttapareilla. Yleisin valuuttapari on EUR/USD. Yli neljännes valuuttakaupoista tapahtuu EUR/USD parilla kertoo Alankomaalainen arvopaperivälittäjä Lynx. 

Metsä, hyvin pitkäjänteinen sekä sitova sijoitusmuoto. Hyvin perinteikäs tapa sijoittaa Suomessa. Metsä ei myöskään oli kovin likvidi sijoitusmuotona, joten rahaksi muuttaminen vie aikaa. 

Jalometallit, jalometallisijoittaminen on erinäisten jalometallien ostamista esimerkiksi harkkoina. Myöskin jalometalli yrityksiin ja rahastoihin voi sijoittaa. Mahdollisia jalometalleja joita voi ostaa ovat muun muassa kulta, hopea, platina, palladium sekä kupari. Ostettavat jalometalliharkot ovat yleensä puhdasta tai vähintään 90 prosentin seosta. Jalometallit eivät ole suoranaisessa yhteydessä osakkeisiin, velkakirjoihin tai kiinteistöihin joten ne vakauttavat hyvin sijoitusomaisuutta. Jalometallit ovat kuitenkin rajallinen hyödyke eli loppuva vara. Jalometallien ainoa tuottava tekijä on arvonnousu.

stock-1863880.jpg

Teemu Torkkola, päätoimittaja

ASP-tili

6.12.2020 23:00

raha.png

ASP-tilin kulkua mukaileva kuva.                                                Teemu Torkkola

Tiivistys

  • Voi aloittaa jo 15-vuotiaana

 

  • Säännöllisiä tuloja ei tarvita 

  • Saadessasi 10% kodin kauppahinnasta täyteen, voi pankki

       myöntää sinulle loput vaadittavat rahat ASP-laina 

 

  • Valtion takaama 

  • Monet pankit antavat siirtää tilin toiseen pankkiin ilman ongelmia 

Mikä on ASP-tili?

ASP on lyhenne sanasta asuntosäästöpalkkio. ASP-tili on Suomen valtion tukema järjestelmä, joka helpottaa ensimmäisen asunnon hankkimisessa. 

 

Miten ASP-tili toimii? 

 

ASP-tilille tulee säästää 10 % tulevan kodin arvioidusta hinnasta, vähintään kahdeksan kalenterivuosineljänneksen ajan (noin 2 vuotta). Säästämiselle ei ole enimmäisaikaa. ASP-lainan voi sinulle myöntää pankki. ASP-tiliä luodessasi henkilö voi olla 15-39-vuotias. ASP-tilin voi myös avata nuorempi kuin 15-vuotias yhdessä vanhempiensa kanssa pankissa. Sopimuksessa saa myöskin olla mukana yli 40-vuotias henkilö.  

 

ASP-tiliä ei voi avata, mikäli henkilö on omistanut jo aiemmin vähintään 50 prosenttia asunnosta. Tilin voi kuitenkin avata, mikäli asunnosta on saatu määräosa, joka on alle 100 prosenttia vastikkeetta esimerkiksi lahjana tai perintönä. ASP-etuihin ei myöskään vaikuta asunnot, jotka on saatu ASP-tilin avaamisen jälkeen.  

 

ASP-tilille tulee tehdä talletuksia vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä. Yhden neljänneksen aikana talletuksen täytyy olla vähintään 150 euroa ja se voi enimmissään olla 3000 euroa. Talletuksia ei tarvitse tehdä peräkkäisinä vuosineljänneksinä, vaan tarvittaessa voi siitä pitää taukoa. Säästämistä voi jatkaa niin kauan kuin haluat.  

ASP-tili alaikäisenä​

ASP-tili täytyy tehdä alaikäisenä yhdessä vanhemman tai holhoojan kanssa. Alaikäisenä ASP-tilille säästetyt rahat täytyy olla itse työllä ansaittuja. Itse ansaittuihin varoihin kelpuutetaan palkkatulo ansiotyöstä, viikko- ja kuukausirahat, jotka maksetaan ASP-tallettajan palkkatilille. Rahan kuitenkin täytyy olla työtä vasten saatua ei lahjaluonteista. Myöskin stipendistä saadut rahat kelpaavat. Alaikäisen säästäjän on vähintään kerran vuodessa ilmoitettava pankille selvitys tilille talletetuista varoista. Lomakkeita tätä varten saa pankeista, tai esimerkiksi valtionkonttorista.

ASP-tilin hyötyjä

ASP-korkotukilainan etuja ovat veroton korko sekä lisäkorko säästöille. ASP-lainassa on eroa muihin ensiasuntolainoihin nähden sen alhaisempi korko. ASP-lainaan kuuluu valtion korkotuki kymmeneksi vuodeksi. Yksi tärkeimmistä eduista on myöskin maksuton valtiontakaus. Yleensä pankki myöskin myöntää helpommin asuntolainaa, mikäli olet suoriutunut hyvin ASP-tilin käyttämisestä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikkelin kirjoituksessa on käytetty apuna Valtionkonttorin virallisia sivuja.  

Teemu Torkkola, päätoimittaja

bottom of page