gtag.js
top of page

KLIFFA - Just Flowing

23.3.2021 10:00

Tässä artikkelissa kerrotaan nuorten yrittäjien Verneri Tupalan sekä Ilari Mettälän arjesta yrittäjinä. Pääasiallisesti artikkelissa kuitenkin käsitellään heidän luomaansa vaatebrändiä. Artikkelissa myöskin pyritään vastaamaan erinäisiin kysymyksiin yrittäjyyteen, nuorena yrittämään lähtemiseen ja vaateyrityksiin liittyviin kysymyksiin. Artikkeli on kirjoitettu haastattelussa saatujen vastausten perusteella.

 

KLIFFA(Kliffa Clothing) on The Original HCR Oy omistama ja operoima vaatebrändi. KLIFFA:n toimintaan kuuluu esimerkiksi vaatteiden suunnittelu, vaatteiden valmistuttaminen, markkinointi sekä myynti.

D04A0822.jpg

Verneri Tupala ja Ilari Mettälä vasemmalta lukien.

Ketkä ovat Verneri Tupala ja Ilari Mettälä 

Verneri Tupala sekä Ilari Mettälä ovat 26-vuotiaita lukiossa tutustuneita kavereita, toinen Turusta, toinen Tampereelta. Verneri on taustaltaan kauppatieteiden maisteri, kun taas Ilari omaa insinööritutkinnon ja pelaa jalkapalloa ammatikseen.

 

Molemmat Verneri sekä Ilari ovat aina olleet kiinnostuneita yrittäjyyden mahdollistamasta vapaudesta sekä siitä että kovasta työstä saatu palkkio on yrittäjällä eri tasoa, kuin esimerkiksi vastaava palkkatyöstä saatu.  

Verneriä on myöskin aina kiinnostanut liiketoiminta, sekä oman bisneksen rakentaminen nollasta toimivaksi kokonaisuudeksi. Myöskin oman bisneksen pyörittämiseen liittyvät haasteet kiinnostavat häntä.

 

Verneriltä ja Ilarilta kysyttäessä mikä yrittäjyydessä kiehtoo, vastaavat miehet näin: “hieman ehkä kliseisestikin se oman vision toteuttaminen”. He myöskin korostavat yrittäjyyden olevan elämäntapa, jossa täytyy tottua pitkiin, jopa yli 12 tuntia kestäviin työpäiviin.  

Verneri ja Ilari kiteyttävät hyvin oman ajattelunsa muutamaan lauseeseen näin: “Kun iltaan venyvät yli 12h tunnin työpäivät eivät hirvitä, eikä työ tunnu väkisin vääntämiseltä, on löytänyt itselleen mieluista tekemistä, joka meidän kohdalla sattuu olemaan samalla yrittämistä". 

Yrityksen perustaminen

Miehiltä kysyttäessä oliko yrityksen perustaminen vaikeaa, tulee hyvä vastaus. He sanovat “Vaikea sanana ei ehkä ole oikea kuvaamaan yrityksen perustamista prosessina”. He myöskin kertovat, ettei yrityksen perustamiseen tarvitse olla mikään professori, mutta yrityksen perustaminen vaatii ahkeruutta, mielenkiintoa, pitkäjänteisyyttä sekä halua oppia asioita.  

Vaateteollinen yrittäminen

Verneri ja Ilari kertovat, että kilpailu on alalla todella suurta ja kilpailijoita on kansainvälisesti valtavasti. Pelkästään jo Suomessa olevien kilpailijoiden määrä on suuri. 

Verneri ja Ilari pyrkivät erottamaan yrityksensä kilpailijoista yhdistämällä uniikilla tavalla kiehtovan sekä ihmisiä koskevan brändin tyylikkäisiin vaatteisiin. Vaatteet ovat myöskin laadukkaita, ja symboli viisaasta vastuullisuudesta. 

Miehet kertovat, että alkuun pääseminen vaatii rahaa, ja mitä enemmän sitä rahaa on, sitä “isommin” voi toimintansa aloittaa. Verneri ja Ilari käyttivät säästöjään, jotka mahdollistivat alkuun pääsemisen. He sanovat, että niukoilla varoilla aloittaminen opettaa miettimään ja harkitsemaan mihin resurssit kannattaa käyttää. He myös miettivät, että “toisin saattaisi olla tilanteessa, jossa “kassa” ei luo painetta”. 

KLIFFA - Just Flowing

Verneri ja Ilari kertovat, että KLIFFA:n perustamiseen oli useita syitä. Sanojensa mukaan he eräällä tavalla kokivat, ettei heidän tyyliinsä sopivia ja laadukkaita vaatteita ollut aina tarjolla. He halusivat luoda itse ratkaisun tähän ongelmaan. 

Verneri ja Ilari olivat myöskin pitkään kiinnittäneet huomiota, että monet ihmiset elävät omaa elämäänsä ikään kuin muille. Ei uskalleta lähteä tekemään jotain asiaa, vaikka sisin sanoisi toisin. Usein syynä on esimerkiksi massasta erottumisen pelko. 

Näistä syistä johtuen Verneri ja Ilari halusivat alkaa KLIFFA:n avulla luomaan elämäntyyliä, jossa ollaan rohkeasti sekä tyylikkäästi omia itsejään. He myös painottavat oman sisimmän kuuntelemista ja olemaan välittämättä muiden mielipiteistä. “Ikään kuin virrataan leuka pystyssä eteenpäin, välittämättä siitä mitä muut ajattelevat”, sanovat Verneri ja Ilari haastattelussa. Tästä ajattelutavasta tuleekin KLIFFA:n slogan “Just Flowing”. 

KLIFFA käytännössä

Verneriltä ja Ilarilta kysyttäessä “mitä yrityksenne brändi edustaa?” vastaavat he, että KLIFFA edustaa kolmea peruspilaria. “Kliffamainen elämäntyyli, laadukkaat vaatteet sekä viisas mutta vastuullinen toiminta”. He kertovat haastattelussa, että yrityksen tämän hetken suurimmat tavoitteet ovat toteuttaa KLIFFA-brändin visio elämäntyylistä, laadusta sekä viisaasta vastuullisuudesta 200 prosenttisesti ellei jopa 1000 prosenttisesti.  

Miehet sanovat, että toteuttamalla KLIFFA brändin visiota, he toteuttavat myös yrityksen tavoitteita. Tavoitteita ovat esimerkiksi ihmisten rohkaiseminen, laadun luominen sekä maailman vieminen kohti parempaa huomista. Ei ole siis kyse mistään pienistä tavoitteista tai käsien heiluttelusta, vaan Ilari ja Verneri ovat enemmän kuin tosissaan asioidensa kanssa.  

Pitkän ajan tavoitteeksi he nimeävät, että pyrkimys on vaikuttaa ja operoida tulevaisuudessa suuremmin ja laajemmin KLIFFA-brändin avulla. Mitä äskeinen lause ikinä tarkoittaakin, sitä jäämme innolla odottamaan.  

Terveiset nuorelle, joka miettii yrittämistä

Tässä Vernerin ja Ilarin vastaus kokonaan lainattuna. “Aloita rohkeasti yrittäminen, äläkä pelkää virheitä. Tämä on ehkä suurin klisee, mutta virheet ja niistä oppiminen kuuluvat yrittämiseen, ja ovat yksi tärkeimmistä kehityksen lähteistäsi. Ideasi toimivuudesta ei kenelläkään ole varmuutta, mutta toimivuuden saat selville, kun lähdet yrittämään. Me eletään vain kerran, emmekä saa toista mahdollisuutta. Älä pakota itseäsi katumaan keinutuolissa”. 

KLIFFA:n löytää Instagramista ja TikTokista nimellä kliffaclothing, sekä internetistä osoitteesta www.kliffaclothing.com. Verneri ja Ilari sanovat, että heihin voi ottaa yhteyttä mitä tahansa kanavaa käyttäen. Myöskin kaikki mahdolliset kysymykset ovat tervetulleita, jopa kysymykset jotka eivät koske vaatteita.  

Teemu Torkkola, päätoimittaja

Mitä sijoittaminen on?

21.12.2020 8:00

Sijoittaminen tarkoittaa rahan laittamista kasvamaan erinäisiin arvopapereihin, fyysisiin asioihin kuten kultaan sekä muihin tuotteisiin. Sijoittaa voi monella tavalla, myös hyvinvointiin. Tässä artikkelissa kuitenkin keskitytään pelkästään rahan sijoittamiseen ja sen erinäisiin puoliin.  

Sijoittamalla laitetaan raha töihin. Yleensä tavoitteena on saada voittoa ja joissain tapauksissa pitää rahan arvo samana. Voittoa voi saada esimerkiksi arvonnousuna tai esimerkiksi osakkeissa osinkojen avulla. Myöskin korkoa korolle -ilmiö tuottaa voittoa tietyissä sijoitusmuodoissa.  

Yleisimmät sijoituskohteet 

 

Yleisimpiä sijoituskohteita ovat osakkeet, rahastot ja joukkolainat. Tämän lisäksi esimerkiksi taide, asunnot, valuutat, metsä sekä jalometallit. Tässä käsitellään tarkemmin eri sijoitusmuotojen ominaisuuksia ja toimintamalleja. Raha Ratikka lehteen on tulossa erillinen artikkeli siitä, kuinka sijoittaa erinäisiin kohteisiin.  

 

Osakkeet, sijoittaja saa oikean osuuden yrityksestä. Arvonvaihtelu on kuitenkin nopeaa ja toisinaan arvaamatonta. Osakkeilla on myöskin historiallisesti korkein tuotto. 

Rahastot, sijoitusrahasto on arvopapereista koostuva rahasto. Sijoitusrahastot sijoittavat rahaansa esimerkiksi useampiin osakkeisiin, arvopapereihin ja kiinteistöihin. Rahasto voi olla aktiivisesti hoidettu, jolloin kulut yleensä nousevat jopa yli 2 %. Toiset rahastot taas ovat passiivisia, jolloin voidaan selvitä kuluitta toimialustasta riippuen. Rahastoja on kaikenlaisia ja kaikkiin tarkoituksiin, esimerkiksi lääketeollisuuteen, teknologiaan, vihreään energiaan sekä indeksiin sijoittavia. 

Joukkolainat, sijoittaja voi lainata rahaa esimerkiksi valtioille, kunnille sekä yrityksille. Lainaaja maksaa sijoittajalle korkoa sekä lopuksi koko lainatun summan takaisin. Tuotto on myöskin yleensä maltillisempaa, mutta tasaisempaa. Monissa tapauksissa aloitussumma voi yltää jopa satoihin tuhansiin, joten ei jokaiselle tarkoitettu sijoituskeino.  

Taide, taiteeseen sijoittaminen on yleensä pitkäaikaista eikä taide oli kovinkaan likvidi sijoitusmuoto. Taiteen arvonnousu kuuluisia poikkeuksia lukuun ottamatta on maltillista. 

Asunnot, asuntosijoittamisessa täytyy pitää mielessä sen suuri yksikköhinta, esimerkiksi verrattuna osakkeeseen. Asuntosijoittamiseen voi kuitenkin päästä mukaan myös rahastojen kautta. Heikompi likviditeetti, joten asunnon myymisessä voi kestää. Kiinteistösijoituksessa on kuitenkin vakaat ja ennustettavat tuotot sekä sisäinen inflaatiosuoja.  

Valuutat, valuuttakauppa eli Forex-treidaus on valuutan vaihtamista toiseksi voiton tavoittelun perässä. Valuuttakauppaa tehdään valuuttapareilla. Yleisin valuuttapari on EUR/USD. Yli neljännes valuuttakaupoista tapahtuu EUR/USD parilla kertoo Alankomaalainen arvopaperivälittäjä Lynx. 

Metsä, hyvin pitkäjänteinen sekä sitova sijoitusmuoto. Hyvin perinteikäs tapa sijoittaa Suomessa. Metsä ei myöskään oli kovin likvidi sijoitusmuotona, joten rahaksi muuttaminen vie aikaa. 

Jalometallit, jalometallisijoittaminen on erinäisten jalometallien ostamista esimerkiksi harkkoina. Myöskin jalometalli yrityksiin ja rahastoihin voi sijoittaa. Mahdollisia jalometalleja joita voi ostaa ovat muun muassa kulta, hopea, platina, palladium sekä kupari. Ostettavat jalometalliharkot ovat yleensä puhdasta tai vähintään 90 prosentin seosta. Jalometallit eivät ole suoranaisessa yhteydessä osakkeisiin, velkakirjoihin tai kiinteistöihin joten ne vakauttavat hyvin sijoitusomaisuutta. Jalometallit ovat kuitenkin rajallinen hyödyke eli loppuva vara. Jalometallien ainoa tuottava tekijä on arvonnousu.

stock-1863880.jpg

Teemu Torkkola, päätoimittaja

ASP-tili

6.12.2020 23:00

raha.png

ASP-tilin kulkua mukaileva kuva.                                                Teemu Torkkola

Mikä on ASP-tili?

ASP on lyhenne sanasta asuntosäästöpalkkio. ASP-tili on Suomen valtion tukema järjestelmä, joka helpottaa ensimmäisen asunnon hankkimisessa. 

 

Miten ASP-tili toimii? 

 

ASP-tilille tulee säästää 10 % tulevan kodin arvioidusta hinnasta, vähintään kahdeksan kalenterivuosineljänneksen ajan (noin 2 vuotta). Säästämiselle ei ole enimmäisaikaa. ASP-lainan voi sinulle myöntää pankki. ASP-tiliä luodessasi henkilö voi olla 15-39-vuotias. ASP-tilin voi myös avata nuorempi kuin 15-vuotias yhdessä vanhempiensa kanssa pankissa. Sopimuksessa saa myöskin olla mukana yli 40-vuotias henkilö.  

 

ASP-tiliä ei voi avata, mikäli henkilö on omistanut jo aiemmin vähintään 50 prosenttia asunnosta. Tilin voi kuitenkin avata, mikäli asunnosta on saatu määräosa, joka on alle 100 prosenttia vastikkeetta esimerkiksi lahjana tai perintönä. ASP-etuihin ei myöskään vaikuta asunnot, jotka on saatu ASP-tilin avaamisen jälkeen.  

 

ASP-tilille tulee tehdä talletuksia vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä. Yhden neljänneksen aikana talletuksen täytyy olla vähintään 150 euroa ja se voi enimmissään olla 3000 euroa. Talletuksia ei tarvitse tehdä peräkkäisinä vuosineljänneksinä, vaan tarvittaessa voi siitä pitää taukoa. Säästämistä voi jatkaa niin kauan kuin haluat.  

ASP-tili alaikäisenä​

ASP-tili täytyy tehdä alaikäisenä yhdessä vanhemman tai holhoojan kanssa. Alaikäisenä ASP-tilille säästetyt rahat täytyy olla itse työllä ansaittuja. Itse ansaittuihin varoihin kelpuutetaan palkkatulo ansiotyöstä, viikko- ja kuukausirahat, jotka maksetaan ASP-tallettajan palkkatilille. Rahan kuitenkin täytyy olla työtä vasten saatua ei lahjaluonteista. Myöskin stipendistä saadut rahat kelpaavat. Alaikäisen säästäjän on vähintään kerran vuodessa ilmoitettava pankille selvitys tilille talletetuista varoista. Lomakkeita tätä varten saa pankeista, tai esimerkiksi valtionkonttorista.

ASP-tilin hyötyjä

ASP-korkotukilainan etuja ovat veroton korko sekä lisäkorko säästöille. ASP-lainassa on eroa muihin ensiasuntolainoihin nähden sen alhaisempi korko. ASP-lainaan kuuluu valtion korkotuki kymmeneksi vuodeksi. Yksi tärkeimmistä eduista on myöskin maksuton valtiontakaus. Yleensä pankki myöskin myöntää helpommin asuntolainaa, mikäli olet suoriutunut hyvin ASP-tilin käyttämisestä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikkelin kirjoituksessa on käytetty apuna Valtionkonttorin virallisia sivuja.  

Teemu Torkkola, päätoimittaja

Tiivistys

  • Voi aloittaa jo 15-vuotiaana

 

  • Säännöllisiä tuloja ei tarvita 

  • Saadessasi 10% kodin kauppahinnasta täyteen, voi pankki

       myöntää sinulle loput vaadittavat rahat ASP-laina 

 

  • Valtion takaama 

  • Monet pankit antavat siirtää tilin toiseen pankkiin ilman ongelmia 

MITEN RAHA RATIKKA SYNTYI

31.9.2020 23:00

17881347871747312.jpg

Raha Ratikka Ny:n ensimmäinen Instagram julkaisu yllä.

Mikä Raha Ratikka Ny on 

Raha Ratikka Ny on Teemu Torkkolan perustama yritys Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiossa business-linjalla. Yrityksellä osallistutaan normaalin toiminnan lisäksi muun muassa https://nuoriyrittajyys.fi/ kilpailuihin.  Kilpailuja joihin yrityksellä voi osallistua on muunmuassa paras pitch video, paras liikeidea, paras internet-kokonaisuus, paras graafinen ilme, sekä tärkeimpänä Uskalla Yrittää kilpailu ja mahdollinen Uskalla Yrittää finaali, suosiosta riippuen. 

Kilpailuun voi osallistua kuka tahansa mistä koulusta vain. Sarjoja on peruskoululle, 2. asteelle sekä korkeakouluille. 

Ny yritystä perustaessa jokainen osakas saa hankkia itselleen 1-10 osuutta, joiden jokaisen arvo on 10 euroa. Täten yhden henkilön yrityksessä alkupääoma on enimmillään 100 euroa. 

Ny yritys kurssina lukiossa​

Raha Ratikka Ny on perustettu Norssin lukion yhteiskuntaopin kurssilla numero 15. Kurssin tiedoissa lukee näin “Kurssi on Liikeideasta yrityksen perustamiseen -kurssin jatko-osa, jossa nuoret perustavat oman NY-yrityksen. Nuoret tutustuvat yrittämiseen ja siihen liittyviin asioihin käytännössä omassa yrityksessä, jonka toiminnasta he itse ovat vastuussa”.  Kurssi on vapaaehtoinen, mutta yksi eniten business-linjan ideaa kiteyttävä kurssi, jossa opitaan jo opittuja asioita käytännössä.

Miten Raha Ratikka Ny syntyi, kertojana itse Teemu Torkkola

Idea Raha Ratikkaan syntyi yllättäen keskellä yötä. Olin miettinyt monia ideoita ja tajusin, että mikäli olisikaan parempi idea kuin kertoa nuorille rahasta. Raha kiinnostaa ihmisiä aina, ja monet nuoret haluaisivat varmasti tietää siihen liittyvistä asioista lisää. Mietin useamman viikon onko idea käyttökelpoinen ja kysyinkin muutamalta tutulta mielipidettä. Idea osottautui hyväksi, joten päätin ottaa haasteen vastaan digilehden tekemisestä. Lehden nimi Raha Ratikka syntyi myös keskellä yötä noin 04 aikoihin kun mietin mieleenpainuvaa ja sopivan kuuloista nimeä, jonka sanoilla olisi sama alkukirjain. Lopulta muutaman nimen miettimisen jälkeen päädyin nykyiseen, ja olen ollut tyytyväinen. 

Lähdin miettimään miten lehti kannattaisi toteuttaa ja päädyin luomaan itse omat nettisivuni maksullista ohjelmaa apuna käyttäen. Nettisivuja tehdessä kului monia tunteja, mutta lopulta visuaalisuus ja ulkomuoto miellyttivät minua itseäni sekä useampaa ulkopuolista mielipiteensä antanutta henkilöä.

Olin valinnut yrityksen väreiksi mustan sekä tumman violetin, ja sivujen väreiksi musta sekä valkoinen ja korostuksena tumman violetti. Logossa on käytetty kaikkia kolmea väriä. 

Lehden motto "lehti johon rakastuit jo" syntyi sekin keskellä yötä miettiessä mikä kiinnittäisi huomion. Lehden toisessa kulmassa oleva informatiivinen teksti taas syntyi pitkään ja hartaudella suunnittelemalla, "Ilmainen digilehti etenkin nuorille. Lehdessä on tietoa ja haastatteluja yrittämiseen, sijoittamiseen, työnhakuun sekä muihin raha-asioihin liittyen". 

Teemu Torkkola, päätoimittaja

bottom of page