gtag.js
top of page

KLIFFA - Just Flowing

23.3.2021 12:00

Tässä artikkelissa kerrotaan nuorten yrittäjien Verneri Tupalan sekä Ilari Mettälän arjesta yrittäjinä. Pääasiallisesti artikkelissa kuitenkin käsitellään heidän luomaansa vaatebrändiä. Artikkelissa myöskin pyritään vastaamaan erinäisiin kysymyksiin yrittäjyyteen, nuorena yrittämään lähtemiseen ja vaateyrityksiin liittyviin kysymyksiin. Artikkeli on kirjoitettu haastattelussa saatujen vastausten perusteella.

 

KLIFFA(Kliffa Clothing) on The Original HCR Oy omistama ja operoima vaatebrändi. KLIFFA:n toimintaan kuuluu esimerkiksi vaatteiden suunnittelu, vaatteiden valmistuttaminen, markkinointi sekä myynti.

D04A0822.jpg

Verneri Tupala ja Ilari Mettälä vasemmalta lukien.

Ketkä ovat Verneri Tupala ja Ilari Mettälä 

Verneri Tupala sekä Ilari Mettälä ovat 26-vuotiaita lukiossa tutustuneita kavereita, toinen Turusta, toinen Tampereelta. Verneri on taustaltaan kauppatieteiden maisteri, kun taas Ilari omaa insinööritutkinnon ja pelaa jalkapalloa ammatikseen.

 

Molemmat Verneri sekä Ilari ovat aina olleet kiinnostuneita yrittäjyyden mahdollistamasta vapaudesta sekä siitä että kovasta työstä saatu palkkio on yrittäjällä eri tasoa, kuin esimerkiksi vastaava palkkatyöstä saatu.  

Verneriä on myöskin aina kiinnostanut liiketoiminta, sekä oman bisneksen rakentaminen nollasta toimivaksi kokonaisuudeksi. Myöskin oman bisneksen pyörittämiseen liittyvät haasteet kiinnostavat häntä.

 

Verneriltä ja Ilarilta kysyttäessä mikä yrittäjyydessä kiehtoo, vastaavat miehet näin: “hieman ehkä kliseisestikin se oman vision toteuttaminen”. He myöskin korostavat yrittäjyyden olevan elämäntapa, jossa täytyy tottua pitkiin, jopa yli 12 tuntia kestäviin työpäiviin.  

Verneri ja Ilari kiteyttävät hyvin oman ajattelunsa muutamaan lauseeseen näin: “Kun iltaan venyvät yli 12h tunnin työpäivät eivät hirvitä, eikä työ tunnu väkisin vääntämiseltä, on löytänyt itselleen mieluista tekemistä, joka meidän kohdalla sattuu olemaan samalla yrittämistä". 

Yrityksen perustaminen

Miehiltä kysyttäessä oliko yrityksen perustaminen vaikeaa, tulee hyvä vastaus. He sanovat “Vaikea sanana ei ehkä ole oikea kuvaamaan yrityksen perustamista prosessina”. He myöskin kertovat, ettei yrityksen perustamiseen tarvitse olla mikään professori, mutta yrityksen perustaminen vaatii ahkeruutta, mielenkiintoa, pitkäjänteisyyttä sekä halua oppia asioita.  

Vaateteollinen yrittäminen

Verneri ja Ilari kertovat, että kilpailu on alalla todella suurta ja kilpailijoita on kansainvälisesti valtavasti. Pelkästään jo Suomessa olevien kilpailijoiden määrä on suuri. 

Verneri ja Ilari pyrkivät erottamaan yrityksensä kilpailijoista yhdistämällä uniikilla tavalla kiehtovan sekä ihmisiä koskevan brändin tyylikkäisiin vaatteisiin. Vaatteet ovat myöskin laadukkaita, ja symboli viisaasta vastuullisuudesta. 

Miehet kertovat, että alkuun pääseminen vaatii rahaa, ja mitä enemmän sitä rahaa on, sitä “isommin” voi toimintansa aloittaa. Verneri ja Ilari käyttivät säästöjään, jotka mahdollistivat alkuun pääsemisen. He sanovat, että niukoilla varoilla aloittaminen opettaa miettimään ja harkitsemaan mihin resurssit kannattaa käyttää. He myös miettivät, että “toisin saattaisi olla tilanteessa, jossa “kassa” ei luo painetta”. 

KLIFFA - Just Flowing

Verneri ja Ilari kertovat, että KLIFFA:n perustamiseen oli useita syitä. Sanojensa mukaan he eräällä tavalla kokivat, ettei heidän tyyliinsä sopivia ja laadukkaita vaatteita ollut aina tarjolla. He halusivat luoda itse ratkaisun tähän ongelmaan. 

Verneri ja Ilari olivat myöskin pitkään kiinnittäneet huomiota, että monet ihmiset elävät omaa elämäänsä ikään kuin muille. Ei uskalleta lähteä tekemään jotain asiaa, vaikka sisin sanoisi toisin. Usein syynä on esimerkiksi massasta erottumisen pelko. 

Näistä syistä johtuen Verneri ja Ilari halusivat alkaa KLIFFA:n avulla luomaan elämäntyyliä, jossa ollaan rohkeasti sekä tyylikkäästi omia itsejään. He myös painottavat oman sisimmän kuuntelemista ja olemaan välittämättä muiden mielipiteistä. “Ikään kuin virrataan leuka pystyssä eteenpäin, välittämättä siitä mitä muut ajattelevat”, sanovat Verneri ja Ilari haastattelussa. Tästä ajattelutavasta tuleekin KLIFFA:n slogan “Just Flowing”. 

KLIFFA käytännössä

Verneriltä ja Ilarilta kysyttäessä “mitä yrityksenne brändi edustaa?” vastaavat he, että KLIFFA edustaa kolmea peruspilaria. “Kliffamainen elämäntyyli, laadukkaat vaatteet sekä viisas mutta vastuullinen toiminta”. He kertovat haastattelussa, että yrityksen tämän hetken suurimmat tavoitteet ovat toteuttaa KLIFFA-brändin visio elämäntyylistä, laadusta sekä viisaasta vastuullisuudesta 200 prosenttisesti ellei jopa 1000 prosenttisesti.  

Miehet sanovat, että toteuttamalla KLIFFA brändin visiota, he toteuttavat myös yrityksen tavoitteita. Tavoitteita ovat esimerkiksi ihmisten rohkaiseminen, laadun luominen sekä maailman vieminen kohti parempaa huomista. Ei ole siis kyse mistään pienistä tavoitteista tai käsien heiluttelusta, vaan Ilari ja Verneri ovat enemmän kuin tosissaan asioidensa kanssa.

 

Pitkän ajan tavoitteeksi he nimeävät, että pyrkimys on vaikuttaa ja operoida tulevaisuudessa suuremmin ja laajemmin KLIFFA-brändin avulla. Mitä äskeinen lause ikinä tarkoittaakin, sitä jäämme innolla odottamaan.  

Terveiset nuorelle, joka miettii yrittämistä

Tässä Vernerin ja Ilarin vastaus kokonaan lainattuna. “Aloita rohkeasti yrittäminen, äläkä pelkää virheitä. Tämä on ehkä suurin klisee, mutta virheet ja niistä oppiminen kuuluvat yrittämiseen, ja ovat yksi tärkeimmistä kehityksen lähteistäsi. Ideasi toimivuudesta ei kenelläkään ole varmuutta, mutta toimivuuden saat selville, kun lähdet yrittämään. Me eletään vain kerran, emmekä saa toista mahdollisuutta. Älä pakota itseäsi katumaan keinutuolissa”. 

KLIFFA:n löytää Instagramista ja TikTokista nimellä kliffaclothing, sekä internetistä osoitteesta www.kliffaclothing.com. Verneri ja Ilari sanovat, että heihin voi ottaa yhteyttä mitä tahansa kanavaa käyttäen. Myöskin kaikki mahdolliset kysymykset ovat tervetulleita, jopa kysymykset jotka eivät koske vaatteita.  

Teemu Torkkola, päätoimittaja

bottom of page